Investment projects in east Crete


We are preparing to build luxury villas in Xerokambos, near the most beautiful beaches you can imagine. Xerokambos is exceptional in Crete in this respect, and you will not find many other similar places. I did not experience a situation where the sea was dirty or cloudy. So something else that you will typically encounter, and it is usually related to wind direction, flow or large waves. Xerokambos is impressive with its scattered buildings, it will never be a crowded center similar to any accommodation center, for example, on the northern coast. This will not be the case for one of the fundamental reasons: strict conservation of the site and archaeological zone. Xerocambos is almost entirely protected. In locations called Natura, it is possible to build out of the village (outside the village plan) only on plots with a minimum area of 10,000m2, while creating a maximum of 200m2 of built-up area. And this applies to almost all Xerocambos.

On the other hand, this is a great advantage for investors. When you buy land and build villas, you can be sure that in 20 years the place will look similar to today. That they would not turn into Disneyland and people seeking peace and nature would stop going there.

For the projects we are planning, we expect a real return of around 6% per year, i.e. a return on investment of 16-17 years. This deadline may be reduced to halve by the ESPA grant we are trying to achieve. We want to build and operate villas, rent them through Booking.com and similar platforms. One of the upcoming projects can be found at www.kretadomy.cz - a project that is rarely in Xerokambos but is in Chiona. Here we decided on this project because of its exceptional location.

The land is located almost on the beach and provides maximum privacy. There are only mountains nearby, and the village of Palekastro is 1.5 km away.

We are currently preparing a project in Chiona, where it will be again the construction of smaller villas for short-term rentals. We consider each project as a “self-supporting” project, which will be able to make a living in any situation, even if it is necessary to find a management company for it and count on payments for the services of the administrator. There are security-investment reasons. We want the investor to be able to sit still in his distant home, yet his investment still earns him.

 

Despite all this, we want to run and manage villas ourselves.

To associate investment funds, we established a joint-stock company in the Czech Republic with the name Crete Property a.s. and we would like to welcome other shareholders to this project. But if someone wants to invest their own money and become the owner of a property as a natural person, here we will find a solution. We simply welcome every investor. The joint-stock company is also suitable for smaller investors who cannot invest a large sum of money in the purchase of own separate building.

 

 

Here are some photos showing the beauty of these two areas. Beaches in Xerokambos are every year among the best  beaches of Crete and Crete  itself is one of the best-valued destinations in the world. How it is possible that so many  amazing beaches are to be found on one short piece of the coast? I do not know. It is  the magic of Xerokambos. However I can guess at least: It is white sand, offshore winds that keep water absolutely clean and without waves, shallow water. 

Picture: Alatsolimni beach, Xerokambos

 

Picture: Krinakia beach with orchids ( right), beach behind the small church ( left), Xerokambos

 

 

Picture: One of the most popular beaches in Xerokambos, Mazida

 

Picture: Main beach of Xerokambos in front of tavernas Akrogiali and Dolphin

 

Picture: Chiona beach close to Palekastro village, known as windsurfing spot and archeological site ( second most important in east Crete along with Kato Zakros Palace which is the first).

 

Petr Fiala

 

Text in Czech language is below. 

Připravujeme výstavbu luxusních vilek  ve vesnici Xerokambos, v blízkosti těch nejkrásnějších pláží, které si lze představit. Xerokambos je v tomto ohledu výjimečný na Krétě moc jiných podobných míst nenajdete.  Nezažil jsem tam situaci, kdy by moře bylo špinavé, zakalené. Tedy něco, s čím se jinde setkáte běžně a většinou to souvisí se směrem větru, proudění nebo velkých vln. Xerokambos je úžasný i svojí rozptýlenou zástavbou, nikdy to nebude přeplněné centrum podobné kterémukoliv centru ubytování například na severní části pobřeží. Nebude tomu tak z jednoho zásadního důvodu: Přísná ochrana  přírody v lokalitě a archeologické zóny. Xerokambos je téměř celý chráněný.  V lokalitách tzv. Natura lze stavět mimo vesnici ( outside village plan ) jen na pozemcích s minimální výměrou 10000m2 a přitom tam postavíte maximálně 200m2 zastavěné plochy. A to se týká téměř celého Xerokambosu.

Pro investory je to na druhé straně velká výhoda. Když koupíte pozemek a postavíte vilky, máte jistotu, že za 20 let bude místo vypadat podobně, jako dnes. Že se nezmění v Disney land a lidé vyhledávající klid a přírodu tam přestanou jezdit.

U projektů, které chystáme, uvažujeme s reálným výnosem okolo 6% ročně, tedy s návratností investice 16-17 let. Zkrátit na polovinu  tuto dobu může přidělená dotace z programu ESPA, o kterou se snažíme. Chceme vilky postavit a provozovat , pronajímat přes Bookling.com a podobné platformy. Jeden z připravovaných projektů najdete na stránkách www.kretadomy.cz – projekt, který výjimečně není v Xerokambosu, ale je v Chioně. Tady pro tento projekt jsme se rozhodli kvůli výjimečné lokalitě. Pozemek se nachází téměř na pláži a poskytuje maximální soukromí. V okolí jsou jen hory, vesnice Palekastro je 1,5 km daleko.

Momentálně připravujeme projekt také v Xerokambosu, kde půjde opět o výstavbu menších vilek určených pro krátkodobé pronájmy. Každý projekt uvažujeme jako „samonosný“, tedy projekt, který bude schopen se uživit za jakékoliv situace i v případě, že pro něj bude třeba najít správcovskou firmu a počítat s platbami za služby správce. Má to bezpečnostně-investiční důvody. Chceme, aby investor mohl klidně sedět ve svém vzdáleném domově a jeho investice mu přesto vydělávaly.

Přes to vše napsané chceme sami vilky provozovat a spravovat. 

Za účelem sdružení investičních prostředků jsme založili akciovou společnost v České republice se jménem Crete Property a.s. a rádi přivítáme další akcionáře do tohoto projektu. Jestliže ale někdo chce investovat jeho vlastní peníze  a stát se vlastníkem nemovitosti jako fyzická osoba, i tady najdeme řešení. Přivítáme prostě každého investora. Akciová společnost je vhodná i pro menší investory, kteří nemohou investovat velkou sumu peněz do koupě vlastního samostatného objektu.

 

Petr Fiala

 

 

 

terraminoika zeus appartman katerina appartman